pH-waarde gazon: Alles wat je er over moet weten

In de wereld van gazons, waar diepgroen gras en een gezonde groei centraal staan, speelt de pH-waarde van de bodem een belangrijke rol. Alles wat je maar wilt weten over de pH waarde van het gazon gaan we behandelen, lees dus snel verder.

Wat is een pH-waarde?

De pH-waarde van het gazon verwijst naar de zuurgraad van de bodem waarin het gras groeit. Het is een belangrijke richtlijn die aangeeft of de bodem zuur, neutraal of basisch is. De pH-waarde wordt gemeten op een schaal van 0 tot 14, waarbij 7 het neutrale punt vertegenwoordigt. Een pH-waarde lager dan 7 geeft aan dat de bodem zuur is, terwijl een pH-waarde hoger dan 7 duidt op alkaliteit of basischheid.

Voor een gezond gazon wordt over het algemeen een pH-waarde tussen 6 en 7 als ideaal gezien. Binnen deze waarde kunnen de graswortels voedingsstoffen goed opnemen, wat resulteert in een gezonde groei van het gras. Als de pH-waarde van het gazon te laag (zuur) of te hoog (basisch) is, kunnen er problemen ontstaan.

Het is belangrijk om de pH-waarde van het gazon regelmatig te controleren en indien nodig maatregelen te nemen om de pH-waarde binnen het juiste bereik te brengen en zo te houden. Dit kan worden gedaan door het toepassen van bodemverbeteraars, zoals kalk om de zuurgraad te verhogen of zwavel of turf om de zuurgraad te verlagen, afhankelijk van de specifieke behoeften van de bodem.

Wat is de ideale pH-waarde voor een gezond gazon?

De ideale pH-waarde voor een gezond gazon ligt tussen 6 en 7. Een pH-waarde van 6 tot 7 zorgt ervoor dat voedingsstoffen in de bodem gemakkelijk kunnen worden opgenomen door de graswortels.

Een pH-waarde buiten deze waarde kan problemen veroorzaken voor het gazon. Bij een te zure bodem (pH lager dan 6) worden voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en kalium minder goed opgenomen door de graswortels. Dit kan leiden tot een verzwakt gazon dat gevoeliger is voor ziektes, onkruid en mosgroei. Aan de andere kant, bij een te basische bodem (pH hoger dan 7), kunnen bepaalde voedingsstoffen, zoals ijzer, niet goed opgenomen worden, wat kan leiden tot chlorose (gele verkleuring) van het gras.

Het is belangrijk om te weten dat de ideale pH-waarde wat kan variëren afhankelijk van het grastype. Over het algemeen gedijt gras het beste bij een iets zure tot neutrale pH-waarde. Het is daarom raadzaam om de pH-waarde van je gazon te controleren en indien nodig maatregelen te nemen om de pH-waarde binnen het juiste bereik te houden.

Wat zijn de gevolgen van een te zure of te basische pH-waarde voor mijn gazon?

Een te zure of te basische pH-waarde van het gazon kan verschillende gevolgen hebben. Hier zijn de gevolgen van zowel een te zure als een te basische pH-waarde:

Te zure pH-waarde (lager dan 6):

 • Beperkte opname van juiste voedingsstoffen: Bij een te zure bodem hebben graswortels moeite om bepaalde voedingsstoffen, zoals stikstof, fosfor en kalium, op te nemen. Dit kan leiden tot een voedingsgebrek en resulteren in een verzwakt gazon.
 • Verhoogde kans op mosgroei: Mossen groeien goed in zure omstandigheden. Als de pH-waarde van het gazon te laag is, kan dit de groei van mos bevorderen en ten koste van het gras gaan.
 • Meer onkruid: Een te zure bodem zorgt voor een ongunstige omgeving voor grasgroei, waardoor onkruiden gemakkelijker kunnen groeien in het gras.

Te basische pH-waarde (hoger dan 7):

 • Beperkte opname van bepaalde voedingsstoffen: Bij een te basische bodem kunnen bepaalde voedingsstoffen, zoals ijzer, minder beschikbaar zijn voor de graswortels. Dit kan leiden tot chlorose, wat zich uit in geel verkleurde plekken in het gras.
 • Verminderde microbiële activiteit: Een te basische bodem kan de activiteit van bodem micro-organismen verminderen, welke zeer belangrijk is voor een gezonde bodem. Dit kan de afbraak van organisch materiaal vertragen en de algemene bodemvruchtbaarheid sterk verminderen.
 • Verminderde oplosbaarheid van voedingsstoffen: Sommige voedingsstoffen worden minder goed oplosbaar in basische omstandigheden, waardoor ze minder beschikbaar zijn voor graswortels.

Het handhaven van de juiste pH-waarde voor je gazon is daarom belangrijk om een gezonde groei en ontwikkeling van het gras te bevorderen en problemen zoals mosgroei, onkruidvorming en voedingsgebrek te voorkomen.

Welke factoren kunnen de pH-waarde van het gazon beïnvloeden?

Het begint allemaal met het bodemtype. Verschillende bodemtypen hebben van nature verschillende pH-waarden. Zandgronden hebben de neiging om van nature zuurder te zijn, terwijl kleigronden vaak alkalischer zijn. Deze basis pH-verschillen kunnen een directe invloed hebben op de pH-waarde van het gazon.

Een andere belangrijke factor is het organisch materiaal dat zich in de bodem bevindt. Wanneer organisch materiaal, zoals bladeren, gemaaid gras en compost, afbreekt, kunnen zure of basische verbindingen vrijkomen. Dit kan de pH-waarde van het gazon beïnvloeden. Het is dus belangrijk om te begrijpen hoe organisch materiaal afbreekt en welke invloed dit heeft op de zuurgraad van de bodem. Daarnaast kan ook het gebruik van meststoffen de pH-waarde beïnvloeden. Sommige meststoffen bevatten zure componenten, zoals ammoniumsulfaat, die de pH-waarde kunnen verlagen. Aan de andere kant kunnen kalkhoudende meststoffen juist de pH-waarde verhogen. Het is belangrijk om de juiste meststoffen te kiezen en deze op de juiste manier toe te passen om de pH-waarde in balans te houden.

De hoeveelheid regenval speelt ook een rol. Overmatige regenval kan de pH-waarde verlagen door met zure verbindingen uitloging te veroorzaken. Aan de andere kant kan gebrek aan neerslag leiden tot een toename van de pH-waarde doordat er weinig uitspoeling plaatsvindt. Tot slot kunnen ook omliggende bloemperken en bomen een rol spelen. Sommige planten, zoals naaldhoutbomen, kunnen bepaalde zuren afgeven, waardoor de pH-waarde van de bodem lager wordt.

Wanneer de pH waarde van het gazon meten?

Het meten van de pH-waarde van het gazon is een belangrijke stap in het onderhoud van een gezonde grasmat. Hieronder enkele richtlijnen wanneer je het beste de pH-waarde kunt meten:

 • Bij het aanleggen van een nieuw gazon is het verstandig om de pH waarde alvorens je begint te controleren. Op deze manier kun je een afwijkende pH waarde onderscheppen en op tijd maatregelen nemen.
 • Het voorjaar is een geschikte tijd om de pH waarde van jou gazon te meten, doe dit dan ook voordat je gaat bemesten. Dit geeft je een goede indicatie, en hierop kun je de juiste middelen inzetten om de pH waarde op orde te krijgen.
 • Wanneer er problemen met het gazon zijn zoals geel verkleurde vlekken of extreem veel mosgroei is het aan te raden om de pH waarde te controleren. Een ongebalanceerde pH-waarde kan een van de onderliggende oorzaken zijn die bijdragen aan een van deze problemen

Het meten van de pH-waarde kan worden gedaan met behulp van bodemtestkits die verkrijgbaar zijn bij de meeste tuincentra of online. Zorg ervoor dat je de instructies op de verpakking volgt voor de juiste bemonsteringstechnieken en uitslag van de resultaten.

Hoe meet je de pH waarde van het gazon?

Nu je weet dat het belangrijk is om de pH waarde van het gazon te achterhalen kun je deze op gaan meten met behulp van een bodemtest-kit.

Inhoud ECOstyle bodemtest
Inhoud ECOstyle testkit
 • Bereid de bodem voor en kies een plek in het gazon waar je de pH-waarde wilt meten. Doe dit op een dag wanneer de grond niet te nat of verzadigd is.
 • Je hebt maar weinig grond nodig voor het bodemmonster, je kunt het beste op een paar plekken in je gazon met een klein schepje grond nemen, dit in een emmertje o.i.d. doen en vervolgens
  mengen. Daaruit kun je een beetje grond in het reageerbuisje doen en gaan testen. Er is maar heel weinig grond nodig voor de test.
 • Nu je wat grond hebt stop je 1 cm grond in het testbuisje. Vervolgens voeg je 2,5 cm gedestilleerd water toe. En daarna één zakje testpoeder.
 • Bevestig de meegeleverde dop op de buis en schud het geheel hierna goed.
 • Zet het buisje 5-7 minuten weg tot de grond is bezonken en de vloeistof een heldere kleur heeft gekregen. Nu kun je de pH-waarde aflezen aan de hand van het voorbeeld op de verpakking. Dit kun je doen door de kleur te vergelijken met de kleur op de teststrip met de bijgeleverde kleurenkaart.
 • Vergelijk de gemeten pH-waarde met het ideale pH-bereik voor gazons (ligt tussen de 5 en 8). Als de pH-waarde buiten dit bereik ligt, kunnen er aanpassingen nodig zijn om de pH-waarde te corrigeren.

Nu weet je als het goed is de pH-waarde van jou gazon. Aan de hand hiervan kun je actie gaan ondernemen om de zuurgraad te herstellen.

pH bodemtest
Grond + gedestilleerd water
pH bodemtest
Zakje toegevoegd + geschud
Resultaat pH bodemtest
Resultaat pH bodemtest

Zoals je op de foto’s hierboven kunt zien heb ik op mijn eigen gazon ook de pH-bodemtest uitgevoerd. En kwam uit op een pH-waarde van 7. Dit had ik ook verwacht aangezien ik recent nog AZ-Kalk gestrooid heb.

LET OP: Het is belangrijk om de instructies van de specifieke bodemtester die je gebruikt zorgvuldig te volgen, omdat de procedure enigszins kan variëren afhankelijk van het type tester. Hieronder vind je een video instructie over hoe je de ECOstyle bodemtest uitvoert.

Hoe kan ik de pH-waarde van mijn gazon aanpassen of corrigeren?

Ben je er na de bodemtest achter gekomen dat de pH waarde te laag is? Dan kun je deze op peil gaan brengen. Dit kan je doen door het gazon te bekalken.

Om een te lage pH-waarde van het gazon te herstellen, kun je kalk toepassen. Door de juiste hoeveelheid kalk gelijkmatig over het gazon te verspreiden en het in de bodem in te werken, kun je de pH-waarde verhogen en uiteindelijk de gezondheid van de grasmat verbeteren. Kalk helpt bij het optimaliseren van de voedingsopname en creëert een gunstige omgeving voor een mooie grasgroei.

Het proces begint met het bepalen van de juiste hoeveelheid kalk aan de hand van een bodemtest. Deze test geeft informatie over de huidige pH-waarde van de bodem en helpt je de benodigde hoeveelheid kalk te bepalen. Vervolgens kies je de juiste kalksoort, met voorkeur caliumcarbonaat.

Wat ons betreft is dolomietenkalk een minder duurzame keuze dan calciumcarbonaat, in verband met de CO2 belasting die hier bij vrij komt. Daar komt bij dat waardevolle natuurgebieden worden afgegraven om dolomietenkalk te produceren.

Het aanbrengen van de kalk gebeurt gelijkmatig over het gazon met behulp van een strooiwagen of met de hand. Hierbij is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de kalk gelijkmatig wordt verdeeld, zodat het gazon niet over- of onder bemest wordt. Daarna moet de kalk in de bodem worden gewerkt. Dit kan worden gedaan door het gazon lichtjes te besproeien met water of door regenval af te wachten, zodat de kalk in aanraking komt met de bodem.

Door het herstellen van de pH-waarde van het gazon met behulp van kalk, creëer je een omgeving waarin het gras optimaal kan groeien. Een goed gebalanceerde pH-waarde zorgt voor een gezond en weelderig groen gazon dat beter bestand is tegen ziekten en plagen. Het is een kans om de vitaliteit en uitstraling van het gazon te verbeteren en te genieten van een prachtig landschap.

Zijn er natuurlijke methoden om de pH-waarde van het gazon te verbeteren?

De bodem verzuurt door omzetting in de bodem en, in mindere mate, zure regen. De regen is door allerlei genomen maatregelen tegenwoordig niet echt zuur meer. Er zijn een aantal natuurlijke methoden om de pH-waarde van het gazon te verbeteren. Hieronder vind je de natuurlijke opties:

 • Kalkrijke materialen: Schelpen of gemalen kalksteen kan de pH-waarde geleidelijk verhogen. Eigenlijk is het gebruik van kalkrijke materialen zoals schelpen of gemalen kalksteen één van de weinige natuurlijke manieren. Deze materialen bevatten van nature kalk, waardoor ze een natuurlijke bron zijn om de zuurgraad van de bodem te neutraliseren. Toch vinden wij dit geen ideale manier om de bodemkwaliteit te verbeteren. Dit komt omdat schelpen lang blijven liggen en ook nog eens erg scherp zijn. Daarnaast ziet het er niet mooi uit op het gras.
 • AZ-Kalk: AZ-Kalk is een restproduct uit de Nederlandse waterwinning, welke verrijkt wordt met micro-organismen. Het is de meest duurzame, CO2 neutrale kalk die er te verkrijgen is.

Het is belangrijk op te merken dat natuurlijke methoden zoals schelpen, meestal langzamer werken dan het gebruik van traditionele kalkmeststoffen. Dit is echter bij AZ-Kalk niet aan de orde. AZ-Kalk is een restproduct uit de Nederlandse waterwinning, welke verrijkt wordt met micro-organismen. Het is de meest duurzame, CO2 neutrale kalk. Zodra AZ-Kalk gestrooid wordt gaat het direct aan de slag met het corrigeren van de zuurgraad, het bindt zich namelijk met het zuur in de bodem. Het lost niet, zoals andere kalksoorten, op in water. Door de binding met het zuur in de grond levert de kalk precies maatwerk. Is de zuurgraad neutraal dan stopt AZ-kalk met de correctie en blijft, mocht er kalk over zijn, het aanwezig op de grond totdat het weer nodig is. Zo wordt alles gebruikt en is er geen verspilling van product. Door de neutrale kleur valt AZ-Kalk niet op in het gras. Het kan enige tijd duren voordat je veranderingen in de pH-waarde ziet. Daarom is regelmatige monitoring van de pH-waarde belangrijk om de voortgang te beoordelen en indien nodig aanpassingen te maken.

Heb je iets gehad aan dit artikel, of heb je nog vragen? Laat dit dan weten hieronder in de reacties.

Plaats een reactie